Perquè la vida és un intercanvi!

Canvi de titular vehícle

Preu: 95,00 EcoPunts
SUBCATEGORIA: OFERTA
PERCENTATGE ACCEPTAT EN ECOPUNTS (Comerços i entitats): 100%
Propietari: TFASSESSORS
TIPUS: SERVEIS (comerços i entitats)
CATEGORIA: GESTIONS ADMINISTRATIVES

Realització del tràmit de canvi de nom (ITP+Obtenció del nou permís de circulació) per a transmisions de vehicles. No inclou les taxes administratives del canvi de nom previstes reglamentariament per la DGT, ni la redacció del contracte de compraventa, ni els impostos que es generin a la transmisió ni despeses de desplaçament que poguessin generar-se per la realització del tràmit.

TF Assessors.


 CONTACTE:  Tel.: 34 629611981
 C/. Sant Josep, 41 - 1º
 08960 - Sant Just Desvern
 (Barcelona)