Perquè la vida és un intercanvi!

Assessorament financer estalvi i inversió

Preu: 10,00 EcoPunts
SUBCATEGORIA: OFERTA
PERCENTATGE ACCEPTAT EN ECOPUNTS (Comerços i entitats): 50%
Propietari: TFASSESSORS
TIPUS: SERVEIS (comerços i entitats)
CATEGORIA: GESTIONS ADMINISTRATIVES

Assessorament dels productes financers disponibles per a la realització d'una inversió a mig llarg termini, constitució d'una plà de previsió social alternatiu al que ofereix la Seguretat Social o simplement fer aportacions periòdiques per obtindre un remanent d'aquí a un cert temps.

Comparativa econòmica.
Comparativa fiscal.
Simulació.