Perquè la vida és un intercanvi!

Ous ecològics

Preu: 2,00 EcoPunts
SUBCATEGORIA: OFERTA
PERCENTATGE ACCEPTAT EN ECOPUNTS (Comerços i entitats): 50%
Propietari: lafabrica
TIPUS: PRODUCTES
CATEGORIA: ARTESANALS ECOLÒGICS

Ous ecològics. 2€ mitja dotzena, si se'n compra cada setmana el preu és de 1'75 mitja dotzena.