Perquè la vida és un intercanvi!

CONTACTAR SECTOR ELECTRÒNIC

Preu:
SUBCATEGORIA: ALTRES
PERCENTATGE ACCEPTAT EN ECOPUNTS (Comerços i entitats): 100%
Propietari: KIT
TIPUS: ALTRES
CATEGORIA: AMB EMPRESES

Interessa contactar amb empreses del sector electrònic per efectuar tasques subcontractades.

www.kitservei.tk