Perquè la vida és un intercanvi!

Preguntes Molt Freqüents (usuaris particulars)

Què és Ecotracte.org?

És una xarxa social en format web integrada per una comunitat d'usuaris que prèviament s'han registrat gratuïtament i els quals poden intercanviar favors, productes i llogar béns sense utilitzar diners. Els usuaris que ofereixin favors o productes guanyaran EcoPunts que podràn bescanviar per altres favors o productes oferts per la comunitat.

Per Ecotracte.org darrera de cada Soci hi ha la persona, la part clau i més important, que és qui aporta valor a la comunitat, fent realitat un sistema econòmic alternatiu i solidari. 

Ecotracte és consum col·laboratiu, ajuda mútua, comerç de proximitat, veïnatge...


Perquè neix aquesta iniciativa?

Per vàries raons: Per una banda, la situació sòcio-econòmica en que ens trobem fa que moltes persones i famílies passem per moments econòmics delicats i ens trobem amb dificultats per sol·licitar un determinat servei o comprar un determinat producte. Per altra banda, creiem que totes les persones són vàlides i tenen unes virtuts, qualitats i capacitats que poden desenvolupar i promocionar oferint-les als altres.


Què és l'EcoPunt?

L'EcoPunt és una unitat de valor creada per facilitar els intercanvis dins la xarxa.

Per fer-ho el màxim d'entenedor, hem establert que 1 EcoPunt equival a 1 Euro.

Amb l'EcoPunt ningú pot especular ni enriquir-se per sobre dels demés ja que el seu valor es fonamenta en tot allò que qualsevol persona pot aportar a la comunitat i no en el valor que fixa el poder financer. A Ecotracte tots som iguals, amb independència del poder adquisitiu de cadascú.

L'EcoPunt és versàtil, proper i lliure d'impostos i d'interessos.


Qui pot ser Soci i formar part d'Ecotracte?

Qualsevol persona major de 13 anys, gratuïtament clicant aquí i omplint la fitxa de registre acceptant els termes i condicions d'ús. Àutomàticament se li enviarà un correu electrònic per a validar la seva sol·licitud, obtenint 10 EcoPunts de regal per començar a operar.


Com puc guanyar EcoPunts?

Per aconseguir EcoPunts has de guanyar-los oferint favors o productes a la comunitat, convidant altres persones a registrar-se a Ecotracte o publicant anuncis. Més informació.


Quin preu poso a un producte o favor que vull oferir?

És lliure. Els EcoPunts que creguis que val. Recorda que 1 EcoPunt=1€. A diferència d'un producte, en el moment d'anunciar un favor és probable que resulti difícil de valorar al desconèixer el temps necessari. Com a suggeriment, d'entrada es pot posar un valor orientatiu en EcoPunts. Per exemple: M'ofereixo per fer de cangur a 7 EcoPunts/hora o bé Reparo ordinadors per 20 EcoPunts/hora.


Quina diferència hi ha entre favor i servei?

Entenem per favor una feina no remunerada en Euros, feta com ajuda i sense ànim lucratiu, però que pot ser gratificada amb EcoPunts. Si una feina es cobra en Euros, aleshores parlem d'un servei, el qual només pot ser prestat per una persona o empresa legalment autoritzada per desenvolupar una activitat econòmica. Per aquesta raó, només els comerços i professionals poden cobrar els serveis en Euros. Com a particular sí que pots cobrar els materials utilitzats per fer el favor o per l'elaboració d'un producte i que has hagut de pagar en Euros.


Com publico un anunci?

Entrant a Ecotracte.org i clicant a PUBLICAR ANUNCI, omplint les dades i clicant a GUARDAR i l'anunci ja serà visible per Socis i visitants. Pots adjuntar fins a 3 imatges per anunci.


Com busco un determinat anunci?

Entrant a Ecotracte.org com a Soci o visitant i a la barra de menú clicar ANUNCIS. Pots buscar per paraules clau, filtrar per oferta, demanda o lloguer, navegar per categories, etc. Si entres com a Soci disposaràs de més opcions de cerca.


Com contacto amb l'anunciant del producte o favor?

Entrant com a Soci i un cop has trobat l'anunci que t'interessa, pots veure les dades de contacte del Soci propietari, així com fer-li una pregunta (visible pels Socis) o enviar-li un missatge personal (només el veurà ell).


Com faig un pagament?

El Soci que ha rebut el producte o favor haurà d'entrar i accedir a la pestanya de la barra de menú superior i clicar "EL MEU COMPTE" i seguidament "EFECTUAR PAGAMENT" (Menú de l'esquerra), omplir les dades (import, nom de Soci receptor i descripció) i clicar ACCEPTAR. Seguidament s'obrirà una altra pantalla de verificació del pagament, on haurem de clicar a CONFIRMAR i automàticament es transferiràn els EcoPunts d'un compte a l'altre. També pots fer pagaments amb el teu mòbil a través de l'APP.


Com es valora una transacció?

Per valorar un favor o producte rebut, un cop fet el pagament, rebrem un avís per correu electrònic per valorar la transacció. O bé, des de la pestanya "INICI", clicarem a "PAGAMENTS PER VALORAR", on mitjançant una escala de cinc nivells per estrelles, seleccionarem (Molt bo, bo, neutre, dolent o molt dolent) d'acord amb el grau de satisfacció obtingut. També haurem de deixar un comentari (requerit). Només ens resta clicar a GUARDA per establir la valoració.


Es bonifica d'alguna manera als socis que obtinguin millors valoracions?

Sí, a part de la promoció personal que això suposa, Ecotracte tindrà en compte els socis que assoleixin més i millors valoracions al llarg del temps.


Els meus EcoPunts són segurs? No hi ha perill que els perdi?

Per descomptat que no. El sistema informàtic de banca on-line que utilitza Ecotracte, gaudeix de la mateixa seguretat que et proporciona el teu banc habitual. Seguim directrius de seguretat ISO27002 i normes EBA (European Banking Authority). A més, les dades s'encripten i es guarden en servidors independents. Sempre que vulguis pots consultar online el saldo del teu compte o treure'n un extracte en paper o en PDF (escull la darrera opció i estalvia paper i tinta!).


És legal l'activitat d'Ecotracte?

Absolutament. L'activitat d'Ecotracte té el seu fonament legal a la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información i de comercio electrónico i a la Ley 21/2011 de Dinero Electrónico (BOE 179 del 27-7-11), que autoritza a realitzar transaccions amb unitats de valor com l'EcoPunt dins una comunitat. Tanmateix, és plenament lícit que una comunitat de persones acordin un sistema d'intercanvi entre elles.


On està el truc?

A Ecotracte hi ha troc, però no truc. El mètode que fa servir Ecotracte s'inspira en el sistema d'intercanvi local conegut com LETS (Local Exchange Trading System), ideat per crear economies complementàries a l'oficial i utilitzat amb èxit per multitud de comunitats arreu del món.


I si hi ha algun desacord entre Socis?

Ecotracte.org es fonamenta en la mútua confiança i solidaritat entre tots els membres de la comunitat, per tant, qualsevol incidència s'haurà de resoldre de mutu acord entre les parts afectades. Ecotracte només podrà intervenir quan li constin fets o dades irrefutables a favor d'alguna de les dues parts en conflicte.


Et queda algun dubte?

Doncs contacta amb nosaltres, t'atendrem encantats!