Perquè la vida és un intercanvi!

Com guanyar EcoPunts?* Només es bonificaran els anuncis on s'indiqui que s'accepta el 100% del tracte en EcoPunts.
* La bonificació d'EcoPunts no es produeix de forma automàtica, pot tardar uns dies a fer-se efectiva.